Pięknie malowane drzwi domów spotkacie na całej Maderze. Ale to uliczka Santa Maria Street w stolicy wyspy Funchal, jest niekwestionowanym królestwem tego rodzaju ozdób. Spacerując wąską drogą, pomiędzy starymi kamieniczkami niegdysiejszego rybackiego portu podziwiać można prace wielu artystów. I tylko rodzi się pytanie – czy to właściciele tych domów za punkt honoru stawiają sobie posiadanie tak zdobionych drzwi, czy też artystę ocenia się tym, ile takich prac w centrum miasta jest jego autorstwa?

Tematyka jest różnorodna, ale wszystkie te dzieła łączy soczysta kolorystyka oraz miejsce. Drewniane, rzadziej metalowe, drzwi do domów. Czym starsze i podniszczone, zmęczone zrębem czasu, tym bardziej wdzięczne do nadania im nowego wyrazu. Ze świecą szukać takich, które nie zostały jeszcze ozdobione. 

Zapraszamy Was do czterech galerii tych dzieł sztuki!

Galeria nr 1

Galeria nr 2

Galeria nr 3

Galeria nr 4